Jouw privacy

Deze versie is in voege sinds 19/04/2016

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Venyous, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Tweemontstraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0650.961.15 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BTW BE0650.961.159 (hierna “Venyous” of “wij” of “onze”) respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna een “Gebruiker”, “jij” of “jouw””) en heeft deze privacy policy opgesteld (hierna de “Privacy Policy”) om haar inspanningen met betrekking tot de bescherming van jouw privacy aan te tonen.

Wij hebben heeft een digitaal online platform ontwikkeld waarop je uitzonderlijke locaties voor privégelegenheden of professionele evenementen kan ontdekken, boeken of zelf aanbieden. Voor meer informatie over ons digitaal platform, onze website en onze diensten (hierna ons “Digitaal Platform”, onze “Website” en onze “Diensten”), verwijzen we je graag door naar onze website http://venyous.be/ en http://venyous.pro.

Door het je toegang te verschaffen tot, het gebruiken en het browsen van onze Website, ons Digitaal Platform en onze Diensten, erken je en aanvaard je dat je onze Privacy Policy hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Je geeft ook je toestemming tot het verwerken van data, zoals maar niet beperkt tot, alledata die wordt geupload, gedownload, gemaild, geanalyseerd of op enige andere wijze verzonden of verzameld door jou, door ons, of door enige andere Gebruiker, naar of via (het gebruik van) onze Diensten (hierna de “Data”) onder de strikte omstandigheden zoals omschreven in deze Privacy Policy.

Ben je niet zeker of je deze Privacy Policy en/of onze Diensten wil aanvaarden, of heb je gewoon graag wat extra informatie hierover, dan raden we je aan deze Privacy Policy, alsook onze Cookie Policy  en onze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden , dewelke hier integraal deel van uitmaken, goed te lezen. Zo kan je hierover geïnformeerd een beslissing kan nemen en we raden je ook aan deze te lezen omdat ze voor jou essentiële informatie bevatten met betrekking tot je eigen verantwoordelijkheden aangaande bovengenoemde Data en het gebruik van onze Diensten in het algemeen.

Uiteraard kan je ons ook altijd contacteren voor bijkomende informatie door ons een mailtje te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@venyous.be. We zullen ons best doen hierop zo snel mogelijk te reageren.

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking (“controller”) versus verwerker (“processor”): what’s in a name?

Voor wat betreft het verwerken van Data dewelke beschouwd wordt als persoonlijke data (hierna “Persoonsgegevens”), zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, en het bepalen van de verantwoordelijkheden hierbij, maakt Belgische en Europese wetgeving een onderscheid tussen diegene die beschouwd wordt als de verantwoordelijke voor de verwerking (hierna de “verantwoordelijke voor verwerking” en diegene die beschouwd wordt als “verwerker” (hierna de “verwerker”). Dit onderscheid is van belang aangezien het de (omvang van de) (wettelijke) verantwoordelijkheden en verplichtingen van een partij met betrekking tot privacy en de bescherming van (persoons-)gegevens bepaalt.

De verantwoordelijke voor verwerking is de (natuurlijke) persoon of entiteit die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. Wordt je aanzien als verantwoordelijke voor verwerking, dan houdt dit serieuze wettelijke verantwoordelijkheden in met betrekking tot privacy. In de meeste gevallen zullen wij niet optreden als verantwoordelijke voor verwerking (zie verder).

De verwerker, anderzijds, is de (natuurlijke) persoon of entiteit die, alleen of samen met anderen, de persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerker kan de persoonsgegevens verwerken voor de verantwoordelijke voor verwerking, maar hij oefent niet de verantwoordelijkheid of controle uit over deze data.

Met betrekking tot alle Data die jij uploadt of toevoegt aan ons Digitaal Platform of onze Diensten, dien je ons enkel te aanzien als verwerker. Jouw verantwoordelijkheden met betrekking tot deze Data hebben we uiteengezet onder artikel 5 van deze Privacy Policy. We raden je aan dit zeker te lezen aangezien het je cruciale informatie aangaande deze Data en je verantwoordelijkheid hierover verschaft.

 

2. Welke Data verzamelen we?

2.1 Automatisch verzamelde technische Data, cookies en web beacons

Via onze Diensten verzamelen we automatisch bepaalde technische informatie over onze Gebruikers. Deze informatie kan (onder andere) het Internet Protocol adres (IP-) adres van je computer bevatten, het IP-adres van de Internet Service Provider, de ID en het type van je apparaat, je toegangstijden- en data, het IP-adres van de website van waaruit je gelinkt hebt naar onze Diensten, je browser type en taal, het besturingssysteem van je apparaat, de delen van de Website en het Digitaal Platform en onze Diensten die je bezocht hebt, de pagina’s die je geopend hebt, de informatie die je bekeken hebt, etc.

Onze Diensten en/of onze Service Provider(s) of partners kunnen ook cookies gebruiken of bevatten (kleine tekstbestandjes opgeslagen in je browser) of web beacons (elektronische afbeeldingen die een website en/of een digitaal platform toelaten gebruikers die een bepaalde pagina hebben bezocht te tellen en/of om bepaalde cookies te activeren). Cookies zelf identificeren je niet persoonlijk, ze herkennen enkel je web browser. We verwijzen je graag naar onze Cookie Policy, die je kan consulteren op onze Website, voor meer informatie hierover.

2.2 Andere Data

We verzamelen ook Data die je specifiek en vrijwillig aan ons bezorgt.

We verzamelen geen gevoelige data (vb. data met betrekking tot je ras of etnische origine, je geloofsovertuigingen, strafblaf, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of seksuele geaardheid). We zullen, waar nodig, hiervoor je expliciete toestemming vragen, mochten we dergelijke data willen verwerken.

Er zijn twee manieren waarop je van onze Diensten gebruik kan maken: je kan een bezoek brengen aan de Website en je registeren als Host (hierna de “Host”) om uitzonderlijke locaties voor privégelegenheden of professionele evenementen toe te voegen, of je kan een bezoek brengen aan onze Website en je registreren als boeker (hierna de “Booker”), om deze locaties te ontdekken en te boeken.

De Data die we je vragen aan te leveren is afhankelijk van deze keuze.

Wanneer je onze Diensten alleen bezoekt dan vragen we je niet ons enige Data te bezorgen.

Als je je wil registreren om onze Diensten te gebruiken (als Host of Booker), zullen we je vragen ons je naam en e-mailadres te bezorgen. Je kan ook meteen registreren via je Facebook, Google of Twitter login. Wanneer je dit doet, geef je ons de toestemming om toegang te krijgen tot bepaalde informatie met betrekking tot je account die gelinkt is aan je publiek profiel, zoals je e-mailadres, je publieke Facebook profiel (in overeenstemming met je privacy instellingen in Facebook,) je voor- en achternaam, je verjaardag, je geslacht, je interesses, etc..

Als je overweegt te boeken of je bent al zeker dat jij een venue (hierna een “Venyou”) wenst te boeken middels onze Diensten (uiteraard wil je dit!) beschouwen we je als een Booker en zullen we je doorheen het boekingsproces vragen ons van bepaalde bijkomende Data te voorzien. Sommige Data kan je ons bezorgen door het aanvullen van je profiel, en hierin kunnen Persoonsgegevens vervat zitten, zoals:

 • een foto van jezelf;
 • je telefoonnummer;
 • een beschrijving van jezelf;
 • bepaalde informatie noodzakelijk voor de Host om je boekingsaanvraag in overweging te kunnen nemen (vb. aantal gasten, voorgenomen gebruik van de accommodatie, duur, etc.).

Als je graag wil registeren als Host (en uiteraard verdien je graag een centje bij, dus natuurlijk wil je dit!), vragen we je ook ons van bepaalde bijkomende Data te voorzien en ook hierin kunnen Persoonsgegevens vervat zitten, zoals:

 • activiteiten waarvoor je je accommodatie wenst aan te bieden;
 • maximum aantal gasten;
 • adres en google maps locatie van de accommodatie die je opgeeft;
 • privacy level (we geven om je privacy te beschermen nooit de exacte locatie aan van je accommodatie, enkele een indicatie op de kaart, en je kan de straal waarbinnen je accommodatie is gelegen kleiner of groter maken door je privacy level aan te passen);
 • foto’s van je accommodatie met bijhorende uitleg;
 • beschrijving van en bijkomende informatie over je accommodatie;
 • voorzieningen en beschermingsmaatregelen met betrekking tot je accommodatie;
 • vergoeding waartegen je je accommodatie aanbiedt en eventuele opkuiskosten;
 • beschikbaarheidsdata;
 • huisregels;
 • bankrekeningnummer waarop een Booker je kan betalen;
 • kredietkaartgegevens zodat we onze Venyou Fee kunnen aanrekenen, al dan niet middels tussenkomst van een derde partij, (voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar onze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden);
 • bijkomende profielinformatie: je kan een foto van jezelf toevoegen, je telefoonnummer of bijkomende informatie over jezelf.

Als je ons contacteert met een suggestie, een vraag of enig ander verzoek, dan voorzie je ons uiteraard van de inhoud van deze communicatie en enige andere Data of Persoonsgegevens dewelke je ons vrijwillig bezorgt. Als je ons een suggestie bezorgt door gebruik te maken van onze tab “Doe een suggestie” op de homepagina van onze Website bijvoorbeeld, dan voorzie je ons van je e-mailadres en de inhoud van je mail.

Daarenboven kan het dat we sommige Data, waarvan je ons voorziet doorheen het gebruik van onze Diensten, verzamelen en bewaren, bijvoorbeeld de feedback die je ons of andere Gebruikers bezorgt met betrekking tot de accommodatie die je hebt benut, of een review die je wenst te geven aangaande een andere Booker of Host, of de berichten, praktische zaken of informatie uitgewisseld tussen Booker en Host.

Je bent uiteraard, als Host en als Booker, steeds vrij om te kiezen of je ons al dan niet wil voorzien van bepaalde Data. Als je besluit ons van bepaalde Data niet te voorzien, kan dit echter wel tot gevolg hebben dat je bepaalde features van onze Diensten niet kan gebruiken omdat deze Data vb. noodzakelijk is om je profiel aan te maken of bepaalde transacties te doen.

 

3. Voor welke doeleinden verwerken we Data?

We mogen in alle omstandigheden, zelf of middels een derde partij die we hiervoor inschakelen (maar die ook verplicht zal worden om de Data enkel te gebruiken in het kader van diens dienstverlening voor ons en die zelf ook verplicht zal zijn de privacy wetgeving na te leven), voor onderstaande doeleinden Data verwerken:

3.1 Algemene doeleinden

We verwerken Data om:

 • jou onze Diensten aan te leveren of om onze Diensten te verbeteren, of om jouw gebruikservaring van onze Diensten te verbeteren;
 • onze Diensten te bedienen of te onderhouden;
 • jouw gebruik van en interesses in onze Diensten te onderzoeken en te analyseren;
 • afgeleide tracking rapporten te creëren aangaande gebruikersdemografieën en het gebruik van onze Diensten. Geen van deze tracking informatie is verbonden aan de identiteit of Persoonsgegevens van individuele gebruikers, tenzij anders aangegeven in deze Privacy Policy of Cookie Policy;
 • andere Gebruikers te voorzien van jouw feedback of review van een gebruikte accommodatie, aangaande een Booker of een Host;
 • de veiligheid en integriteit van onze Diensten op te volgen en te beschermen;
 • onze business te analyseren;
 • website analyses te doen;
 • inhoud en reclame aangepast aan jouw specifieke interesses te ontwikkelen, te tonen, en op te volgen, op of via onze Diensten en/of andere sites, inclusief om jou te voorzien van reclame wanneer je onze Diensten of andere Diensten bezoekt;
 • je account te beheren en je te voorzien van klantenondersteuning, je vragen te beantwoorden en je verzoeken in te willigen;
 •  je belangrijke informatie toe te zenden met betrekking tot onze relatie of onze Diensten, wijzigingen aan onze voorwaarden en policies, en/of andere administratieve informatie;
 • business doeleinden, zoals audits, de ontwikkeling van nieuwe producten en/of Diensten, het verbeteren van onze Diensten, het identificeren van gebruikerstrends, het personaliseren van je gebruikservaring door je Diensten en/of producten op maat aan te bieden, en de efficiëntie van onze reclamecampagnes te determineren;
 • (onze rechten op basis van) deze Privacy Policy, de Cookie Policy en onze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden af te dwingen en uit te oefenen;
 • onze Diensten en functionaliteiten of deze van onze partners te beschermen;
 • (privacy- en eigendoms-)rechten en de veiligheid van ons en/of van onze partners, van jou, of van andere Gebruikers, te beschermen;
 • ons toe te staan bepaalde ter onzer beschikking bestaande remedies uit te oefenen of enige schade die we zouden lijden te beperken;
 • en/of om bepaalde functies of diensten zoals omschreven op het ogenblik van verzameling uit te oefenen;

We mogen ook Data verwerken via onze Services op andere manieren, zo we jouw toestemming hiervoor hebben.

Daarenboven mogen we Data gebruiken die niet persoonlijk identificeerbaar is (en dus geen Persoonsgegevens uitmaakt) voor enig ander doel. Wanneer we bepaalde niet persoonlijk identificeerbare Data gebruiken en combineren met persoonlijk identificeerbare Data (zoals bijvoorbeeld wanneer we je naam combineren met je geografische locatie), dan zullen we deze gecombineerde Data op dezelfde wijze behandelen als persoonlijk identificeerbare Data, voor zolang als deze Data gecombineerd blijft;

3.2 Vacatures

Als je Persoonsgegevens ingeeft op of via onze Diensten wanneer je zou appliqueren voor een functie in ons bedrijf, dan zullen we deze Data alleen gebruiken met betrekking tot het in overweging nemen en behandelen van je applicatie. We mogen Persoonsgegevens bewaren, maar enkel om je te overwegen voor huidige of toekomstige functies die we ter beschikking hebben of krijgen. Deze Data, dewelke je naam, je contactgegevens, je opleidingsniveau, en ander Data die je ons hebt bezorgt, kan inhouden, kunnen we delen met derde partijen – service providers, die we hebben ingeschakeld om kandidaturen voor openstaande vacatures te verzamelen, behandelen, analyseren of anderzijds te verwerken.

3.3 Verantwoordelijke voor verwerking

Voor bovenstaande doeleinden, en alleen voor deze doeleinden, dewelke limitatief zijn, treden we op als verantwoordelijke voor verwerker.

Wanneer we echter verzamelde Data willen verwerken voor enige andere doeleinden, zullen we je contacteren en waar nodig je expliciete toestemming vragen.

 

4. Wat met de Data die jij ter beschikking stelt via onze Diensten?

Wanneer je van onze Diensten gebruik maakt, upload je en stel je alle Data als omschreven onder artikel 2.2, alsook enige andere Data die je ons vrijwillig geeft bij het gebruik van onze Diensten, ter beschikking. Gemakkelijkheidshalve zullen we hierna naar deze Data als “Gebruikersdata” verwijzen.

Gebruikerdata kan Persoonsgegevens van jou en/of van anderen bevatten. Wanneer je deze data upload of deelt met anderen (Hosts, Bookers of Gebruikers), dien je dus goed na te denken over wat je publiek maakt van of over jezelf en/of andere personen. Bijvoorbeeld, als Host kan je ervoor kiezen vb. je bankrekeningnummer, de locatie van de Venyou die je ter beschikking stelt, contactgegevens en/of andere informatie, etc., te delen.

Hierbij dien je te weten dat jij verondersteld wordt met betrekking tot deze Gebruikersdata de nodige waarborgen inzake confidentialiteit en privacy te verlenen gegevens en er dus voor dient te zorgen dat derde partijen die je toegang verleent tot je gebruikersaccount of waaraan je (Gebruikers-) Data meedeelt,  dit eveneens doen. Je dient er rekening mee te houden dat jij als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersdata die je upload, download, post, e-mailt, analyseert of op enige andere wijze verzendt naar of via onze Diensten.

Wij verwerken geen Gebruikersdata. We functioneren in dit opzicht enkel als een facilitator voor de verwerking van Gebruikersdata en zijn dus bijgevolg enkel te beschouwen als verwerker (cf. Belgische en Europese Privacywetgeving “Verwerker” of “Processor”). Jij bent en blijft de “verantwoordelijke voor verwerking” voor wat betreft deze Gebruikersdata.

We accepteren geen enkele verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid, voor mogelijke inbreuken die jij begaat op privacyrechten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor (het verlies of verkeerd gebruik van) Gebruikersdata door jou of enige andere derde partij.

Alleen in geval van jouw expliciet verzoek, zullen we ons toegang verschaffen tot Gebruikersdata om een snelle en efficiënte oplossing voor een probleem te faciliteren.

Daarnaast zullen we derde partijen enkel toegang verschaffen tot Gebruikersdata wanneer dit vereist wordt door de wet of omdat we hieraan moeten tegemoet komen in het kader van een administratieve of juridische procedure, betekening of verplichting, zoals een gerechtelijk bevel, oproeping, dagvaarding, of gelijkaardige procedure, of wanneer je ons expliciet toegang hebt gegeven of anderen toestemming hebt verleend ons toegang te geven tot deze Gebruikersdata. Enige kost of schade die je zou oplopen doordat je deze toestemming hebt verleend aan is je eigen verantwoordelijkheid.

 

5. Met wie kan Data worden gedeeld?

We kunnen Data openbaar maken wanneer de wet ons dit oplegt of in antwoord op een administratieve of juridische procedure, betekening of verplichting, zoals doch niet beperkt tot een gerechtelijk bevel, oproeping, dagvaarding, of gelijkaardige procédé.

We mogen Data delen met met ons verbonden of geassocieerde vennootschappen en business partners, die ons diensten aanleveren voor het functioneren van of gerelateerd aan onze Diensten (zoals website hosting en moderatie, data analysering, de voorziening van infrastructuur, IT-diensten, klantenbeheer, e-mail- en postorderdiensten, auditdiensten, betalings- en andere diensten, etc.), zodat zij ons deze diensten aanbieden en enkel voor zover (en niet verder dan) strikt noodzakelijk. Deze business partners hebben niet het recht om deze Data te verwerken voor andere doeleinden.

We mogen ook Data openbaar maken aan een betrokken derde partij in het kader van enige reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, of enige andere vervreemding van enig deel of het geheel van onze business, activa, of aandelen (inclusief in het kader van een faillissement of een soortgelijke procedure). Data aangaande onze gebruikers, inclusief Persoonsgegevens, mogen nu of in de toekomst dus alleszins worden openbaar gemaakt of overgemaakt aan met ons verbonden entiteiten of als deel van een fusie, acquisitie, controlewijziging, schuldfinanciering, insolventie- of faillisementsprocedure of in het kader van de verkoop van onze activa. Zulke Data mag worden gebruikt in de business van enige entiteit die deze Data op die manier ontvangt.

Daarenboven mogen we Data openbaar maken doorheen onze Diensten in zoverre we dit nodig of gepast achten, en: (a) zoals toegestaan door, of opgelegd door, toepasselijke wetgeving, inclusief wetgeving buiten jouw land van verblijf; (b) in het kader van een juridische procedure; (c) in antwoord van verzoeken van publieke of gouvernementele autoriteiten, inclusief buiten jouw land van verblijf; (d) om onze Voorwaarden af te dwingen, (e) om onze activiteiten en deze van met ons verbonden ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid, of eigendom, en/of dat van de met ons verbonden ondernemingen, of van jou, of van anderen, te beschermen; en (g) om ons toe te laten de ons ter beschikking staande remedies uit te oefenen dan wel ons toe te staan enige schade die we zouden leiden te beperken. We mogen ook Data openbaar maken die we hebben verzameld doorheen onze Diensten op andere manieren, mits je ons hiervoor toestemming geeft.

We mogen ook Data die we passief verzamelen openbaar maken zoals hierboven en onder 2.1 omschreven, voor enige andere doeleinden, behalve wanneer dit ons niet (op die wijze) zou zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving (bijvoordeeld, wanneer we verplicht zijn deze Data te behandelen en te beschermen als Persoonsgegevens). Wanneer we informatie combineren op basis waarvan iemand niet persoonlijk identificeerbaar is met informatie op basis waarvan iemand dit wel is (vb. wanneer we je naam combineren met je geografische locatie), dan zullen we deze informatie als Persoonsgegevens behandelen voor zolang als deze gecombineerd blijft.

 

6. Hoe kan je toegang krijgen tot jouw Data, je verzetten tegen het gebruik, kan je je Data wijzigen, verwijderen of onze verwerkingen van je Data beperken? - Hoe kan je je rechten onder de privacywetgeving uitoefenen?

Eens je een profiel hebt gecreëerd heb je steeds toegang tot dit profiel, kan je je Data nakijken en wijzigen of je profiel verwijderen.

Je mag ons steeds, kosteloos, vragen toegang te krijgen tot al je Persoonsgegevens, deze aangepast of verwijderd te zien uit onze database of onze Diensten, of je rechten onder Belgische en Europese Privacywetgeving uitoefenen, door ons een mailtje te sturen naar privacy@venyous.be

Eens je ons toestemming hebt gegeven om je Persoonsgegevens te verwerken, staat het je steeds vrij om op elk ogenblik van gedachten te veranderen. Belgische(en Europese) wetgeving stelt dat je het recht hebt, wanneer je hierom verzoekt, en kosteloos, je te verzetten tegen de verwerking van je Persoonsgegevens. Elk verzoek hiertoe kan je doen via e-mail naar privacy@venyous.be.

We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken.

 

7. Bewaarperiode

We bewaren je Persoonsgegevens voor de periode die noodzakelijk is om de doeleinden zoals omschreven in deze Privacy Policy te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode noodzakelijk of toegestaan is door de wet of om anderszins te voldoen aan enige wettelijke verplichting.

 

8. Hoe beschermen we Data?

We nemen alle redelijke organisatorische, technische, beveiligings- en administratieve maatregelen om Data onder onze controle veilig te stellen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking.

We gebruiken gehuurde servers die fysiek gelegen zijn in de Europese Unie. Wij en/of onze providers nemen alle redelijke maatregelen om deze servers, applicaties en databases veilig en vrij van ongeoorloofde toegang en gebruik te houden door adequate fysische, administratieve en technologische maatregelen te nemen om de bewaarde Data te beschermen.

Spijtig genoeg is geen enkel system 100% veilig. Daarom, ook al nemen we alle maatregelen om de Data te beschermen, kunnen we niet beloven, en kan je dit ook niet verwachten, dat alle Data te allen tijde veilig zal zijn. Als je redenen hebt om aan te nemen dat je interactie met ons of met andere Gebruikers dus niet langer veilig is (bijvoorbeeld, als je het gevoel hebt dat de veiligheid van enige account die je bij ons hebt in gevaar is), contacteer ons dan onmiddellijk over dit probleem via privacy@venyous.be.

 

9. Andere zaken           

9.1 Websites van derde partijen

Onze Diensten kunnen links of hyperlinks bevatten naar andere websites, digitale platformen of Internetbronnen- of pagina’s. Wanneer je op enige van deze links klikt, kan het dat je doorverwezen wordt naar andere websites, digitale platformen of Internetbronnen- of pagina’s die niet onder deze Privacy Policy opereren maar in handen zijn van derde partijen. Deze derde partijen kunnen onafhankelijk van ons Data, inclusief Persoonsgegevens, van jou opvragen en verzamelen, en dit op basis van toestemming, door middel van cookies, of op andere manieren. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, of hebben enige controle over, deze andere websites, digitale platformen of Internetbronnen- of pagina’s of over hun verwerking, verzameling, gebruik of openbaarmaking van jouw Data of Persoonsgegevens. We raden je dan ook aan de privacy policies van deze websites, digitale platformen of Internetbronnen na te kijken om inzicht te verkrijgen in hoe zij Data en Persoonsgegevens verwerken.

9.2 Internationale Gebruikers

Onze Diensten zijn gehost in de Europese Unie. Als je een internationale Gebruiker bent, dien je te weten dat je, door ons van je Persoonsgegevens te voorzien, je: (i) toestemming geeft voor de overdracht van jouw Persoonsgegevens naar de Europese Unie, die mogelijks niet dezelfde privacywetgeving hanteert als jouw land van verblijf; en (ii) de verwerking van je Persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving van België en de Europese Unie en deze Privacy Policy toestaat.

9.3 Privacy Policy wijzigingen

Wij mogen te allen tijde en om eender welke redenen deze Privacy Policy wijzigen, aanvullen of aanpassen. Wanneer we deze Privacy Policy wijzigen, zullen we je hiervan op de hoogte brengen middels een communicatie op onze Website, ons Digitaal Platform of op enige andere manier die we vrij mogen kiezen. Je aanvaardt dat we dit mogen doen op een elektronische wijze. Daarnaast raden we je aan om toch ook regelmatig de datum van de Privacy Policy (die bovenaan de eerste pagina in deze Privacy Policy staat) te controleren om na te gaan of er een nieuwe versie van kracht is. Indien je hierna verder gebruik maakt van onze Diensten, aanvaard je dat je kennis hebt genomen van deze Privacy Policy, heb je ons hierdoor je akkoord gegeven met deze wijzigingen en ben je dan ook geboden door deze nieuwe versie van onze Privacy Policy.

 

10. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Wij geven om jouw privacy en doen daarom ons uiterste best om jouw Persoonsgegevens te verwerken en te beschermen conform de Belgische en Europese wetgeving terzake, deze Privacy Policy en de hoogste standaarden van eerlijke informatiepraktijken.

We streven ernaar onze Privacy Policy strikt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese Wetgeving te houden.

De huidige Privacy Policy wordt beheert door het Belgische recht. Alle geschillen die over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van deze Privacy Policy of die in het algemeen omtrent de verwerking van Persoonsgegevens zouden kunnen rijzen, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen we er niet in samen met jou een minnelijke oplossing te vinden, dan zijn de bevoegde rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd om over alle geschillen te oordelen, behoudens wanneer de toepasselijke Privacywetgeving een andere rechtbank dwingend bevoegd zou verklaren.

 

11. Contact

Heb je enige vraag of bezorgdheid omtrent je privacy of enige klacht met betrekking tot onze praktijken aangaande privacy, contacteer ons dan alsjeblieft op privacy@venyous.be. We zullen ons uiterste best doen je zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien.